PAKALPOJUMI

SNIEDZAM ŠĀDUS PAKALPOJUMUS:


➣ Mežizstrāde,
➣ Zāģmateriālu, malkas un citu kokmateriālu ražošana, un tirdzniecība.
➣ Mežu, (meža) pirkšana, cirsmu iepirkšana, cirsmas uzpirkšana.
➣ Mežu izvešana,
➣ Dastošana, stigošana, kopšana, meža taksācija, inventarizācija, vērtēšana,


Noskaidro sava meža cenu!

Pieprasīt cenu